Iers Mannenkoor Doetmaes - Epe

1996

Wat is Doetmaes of wie zijn Doetmaes? Vanaf de oprichting op 11 april 1996 hebben we ons steeds meer toegelegd op Ierse muziek, maar we schuwen een smartlap bij tijd en wijle ook niet. Of je wel of niet kunt zingen, is niet belangrijk, als je jezelf maar met hart en ziel kunt geven. Je moet een hartstochtelijk mens zijn en als je daarbij ook nog een beetje prettig gestoord bent, is dat mooi meegenomen. Verder is het ook volstrekt van ondergeschikt belang wat je bent. Het gaat erom wie je bent.

Aan deze basisideeën is in de afgelopen 14 jaar van ons bestaan niets veranderd. Het gevolg van deze spontaan gegroeide filosofie is, dat onze leden uit alle rangen en standen van de maatschappij komen. Bouwvakker en bankdirecteur, WAO’er en ondernemer, banketbakker en kamergeleerde, allen staan we schouder aan schouder te zingen dat het een lust is. Ook de leeftijdsopbouw is al even onregelmatig: van 20+ tot 70+. We zijn een hechte vriendenclub geworden waarin dus vrijwel alle beroepen vertegenwoordigd zijn en als een van ons al met een vraag of een technisch of juridisch probleempje of een vertaalwerkje zit, dan is er altijd wel een koorlid met een oplossing. Waar vind je nog zoiets? Ons enthousiasme is groot, de opkomsten op de repetitieavonden zijn enorm en ook na afloop van de repetities zijn we niet te beroerd om nog even met zijn allen de kroeg in te gaan om de stembanden te bevochtigen.

Van tijd tot tijd treden we ook op en dat zijn vrijwel zonder uitzondering echte feesten. Het kan er daarbij soms stormachtig aan toe gaan, maar het publiek is meestal zonder uitzondering aangenaam verrast door ons ongeremd enthousiasme. Niet voor niets kregen we met grote regelmaat publieksprijzen op festivals. Een onbedoelde bijkomstigheid is dat vanuit ons koor de meest uiteenlopende activiteiten ontplooid worden. We hebben ons jaarlijkse uitje dat goed is voor een forse 7 op de schaal van Richter.

Een bezoek aan Ierland in 2004 en 2009 vormen hierin onbetwiste hoogtepunten. Het Ierse publiek was dolenthousiast: soms hadden we bij spontane optredens op straat wel een paar honderd man publiek en na afloop een hoed waarin over de € 400 zat. Ook is er een grote groep wandelaars opgestaan die de Vierdaagse en andere grote tochten loopt en er is een club die jaarlijks gaat skiën. Bij al deze activiteiten staat het zingen echter voorop, meestal tot grote vreugde van het publiek en last but not least van onszelf.

Na al dit geweld dienen we vooral ook even stil te staan bij onze dirigente Hetty Vrinds. Zij wordt als enige vrouw al 13 jaar lang in ons midden getolereerd, nee, meer dan dat, ze wordt op handen gedragen. Als een ware dompteuse gaat ze telkens weer de kooi in en zij verstaat als geen ander de kunst ons gebrul in prachtig zingen om te zetten. Dit is een koor dat als een warme deken om je heen voelt! Doetmaes is a way of life!

Dit item is op donderdag 27 augustus 2009 aan de online collectie toegevoegd.

Kernen

Veluwse plaatsen

Nieuw