EPE, - Vossenrust

1902

De Villa Vossenrust stond op de hoek Haverkampsweg met de Zuukerweg; en brandde af in 1903. In de huidige woning woonde o.a. meester Voorhorst van de Gildeschool. Deze kaart uit mijn collectie is uitgegeven door Uitg. Nauta, uit Velsen onder nummer: 4048. Het Poststempel is van 15 april 1907.

Dit item is op zondag 24 maart 2024 aan de online collectie toegevoegd.

Kernen

Veluwse plaatsen

Nieuw