Epe - Tongersche weg

1924

Hier ziet u de reeds afgebroken boerderij van Gerrit Jonker aan de Tongerenseweg 12 in Epe. De prentbriefkaart heeft de oude schrijfwijze van Tongersche weg, en is afgestempeld in 1924. De boerderij stond vanuit het dorp gezien zo'n 25 meter voor de Leeuwerikweg tegenover de Algemene Begraafplaats. Boer Gerrit (Gait Piepertie) Jonker was de schoonvader van J.B. (Jan Bart) Jonker de schillenboer, die woonde op de hoek Wisselseweg met de Gagelstraat. Deze Bart Jonker vervulde naast zijn boerenbedrijf de functie van kaartverkoper bij de bioscoop 't Hof van Gelre.

Uitgave: Scholten's Boekhandel, Epe.

Gelopen: Ja.

Postzegel: Nee.

Dit item is op zondag 20 februari 2011 aan de online collectie toegevoegd.

Kernen

Veluwse plaatsen

Nieuw