Gemeentewoning - EPE

1912

(). Hier ziet u een prachtige prentbriefkaart van de Gemeentewoning aan de Stationsstraat in Epe, die in 2012 dus 100 jaar zal bestaan. De stichter en naamgever was Jan Andries Prins. Dominee Prins werd geboren in Rotterdam en leefde van 28 februari 1850 tot 22 september 1932. Volgens Ds Prins zou de gemeentewoning moeten worden: 'de Woning, waar allen, jongeren en oudere, mannen en vrouwen zich thuis zouden voelen. - De Epergemeentewoning werd voor 1,6 miljoen euro verbouwd tot een Kulturhus. De opening heeft plaatsgevonden op 19 september 2009. -

DE GEMEENTEWONING

'Wat voor gebouw is dit?' vraagt elk, die 't schoone Epe,
Ons vriendelijke dorp, bezocht en hier wordt rondgeleid;
En 't zij hij met de pracht der hooge veluw' dwepe,
Of wel de villa's prijst, in 't groene loof verspreid,-
Dit ongemeen gebouw trekt zijn opmerkzaamheid,

En 't antwoord luidt: 'Het doel van deze grootsche stichting,
Met zalen, net en rein en kostb're boekerij
Is de ontwikkeling, verheffing en verlichting,
Het geestelijk genot, 't geluk der maatschappij,
Naar d' edele leus: het volk zij vroom en vroed en vrij'.

Elk vindt een rustig thuis in de Gemeentewoning;
Nu kome jong en oud, men koom' van hier en ginds!
Dat zal den stichter zijn de eeningste belooning;
Een ander loon verwacht, begeert hij ook geenszins;
Dank, lof en heil den milden bouwheer Prins!

W. Heetjans.

Bron: het boekje "De Eper Gemeente Woning 1912 - 1987". Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan.

Scan20022-a9b9542b.jpgScan20022-a9b9542b.jpg
Dit item is op zondag 17 oktober 2010 aan de online collectie toegevoegd.

Kernen

Veluwse plaatsen

Nieuw