Epe, Julianalaan

1960

Deze fotokaart laat hier de vijfsprong zien in het voormalige Weertspark. Dit gebied heeft zo’n 60 jaar bestaan, waarna het zo’n 70 jaar geleden werd omgedoopt tot het Dr. Loeffpark. Mr. E.F.J. Weerts was burgemeester van Epe van 01-03-1852 tot 14-03-1889. Dokter Paul Loeff was huisarts in Epe van 1891 tot 1932. Hij werd geboren in het Zeeuwse Koudekerke op 17 april 1864. Hij kwam te overlijden op 22 april 1944. De Sint Anthonieweg die hier rechts overgaat in de Julianalaan werd genoemd naar het armengilde het Sint Anthoniegilde. Hoewel het niet geheel vaststaat is dit gilde al ver voor 1500 opgericht, echter pas in 1504 werd het officieel geregistreerd.

Links ziet u de Parkweg en meer rechts daarvan de Prins Bernhardlaan. Deze laan was de verbindingsweg vanaf de Hoofdstraat naar de Parkweg, en werd door bouwactiviteiten van o.a. de Rabobank, in de jaren zestig toegevoegd aan het Dr. Loeffpark.

U ziet op deze fotokaart een huis staan die in de jaren zestig van de vorige eeuw is afgebroken. Het adres was Prins Bernhardlaan 5. Van gemeente wege wordt besloten d.d. 15-09-1967 de Prins Bernhardlaan aan het openbaarverkeer te onttrekken. De laatste bewoner vertrok namelijk op 5 april 1965. Het leeggekomen grondstuk werd in 1968 toegevoegd als perceel bij de Rabo Bank. Hoogstwaarschijnlijk werd het huis gebouwd rond 1928, de eerste bewoner was Adolf Thierry Raymond Dufour. Er waren hier twee dienstbodes werkzaam te weten Hendrika Bartelds en Hendrika Groothedde. Ook woonde hier Albert Witholt met z’n dienstbode Derkje Gerard.

Op 26 maart 1940 kwam de candidaat-notaris Hendrik Welling (geb. 21 maart 1912) samen met zijn vrouw Anna Wiepke van der Sloot (geb. 15 januari 1912) hier wonen. Zij waren op 28 april 1937 getrouwd in Amsterdam, en woonden toen daar aan de Hunzestraat 92. Ze hadden een dochter genaamd Tjitske Henriette die op 7 januari 1940 eveneens in Amsterdam geboren werd. In juni 1940 werd de heer Welling gekozen in het bestuur van de Coöperatieve Boerenleenbank in Epe. Waarschijnlijk werkte Hendrik Welling op het notariskantoor van Johan Herman Verheus die op 1 januari 1924 tot notaris in Epe werd benoemd, en eervol werd ontslagen op 19 juli 1955. Het notariskantoor was gevestigd aan de Stationsstraat, dit pand werd op 20 maart 1946 in gebruik genomen als postkantoor. Het huwelijk van de familie Welling hield niet lang stand, want op 21 maart 1946 werd door de arrondissementsrechtbank te Zutphen het huwelijk ontbonden. Op 12 juli 1946 verhuisde de heer Welling naar de Bas Backerlaan 24 in Apeldoorn, om vervolgens op 27 oktober 1959 weer in Epe te komen te wonen, en wel aan de Dellenparkweg 8. Waarschijnlijk is zijn vrouw en dochter tot eind 1961 aan de Prins Bernhardlaan 5 blijven wonen.

Op 13 februari 1962 kwam de aannemer E.L.M (Egbertus Leonardus Michael) Grobbee hier wonen. Hij werd geboren op 5 september 1940 te Oldebroek. Waarschijnlijk was de heer Grobbee niet getrouwd en had hij geen kinderen, althans hier is niets over bekend. Voordat hij naar Epe kwam heeft hij heel wat omzwervingen gemaakt. Eerst Kampen, toen Bussum en vervolgens van 9 april 1960 Monrovia Liberia en toen in 1962 Epe. Op 10 mei 1962 vestigde hij zich weer in Liberia om vervolgens op 31 december 1963 weer aan de Prins Bernhardlaan 5 te gaan wonen. Wat zijn functie of beroep hij in Liberia uitvoerde is onbekend. Echter op 5 april 1965 verhuist hij weer naar Bussum waar hij een woning vindt aan de Zwaluwlaan 82.

Nog een stukje geschiedenis. Waar de voormalige Prins Bernhardlaan en de Julianalaan bijeenkomen wordt een boom geplant met een hek er om met JB (Julianaboom) er op. In de Tweede Wereldoorlog op voorstel van de NSB verdwijnen de namen Juliana- en Prins Bernhardlaan zowel in Epe als in Vaassen om vervangen te worden door respectievelijk Antonieweg, Lindelaan, Kastanjelaan en Molendijk. Ook moet het hekje om de boom met JB er op verdwijnen.

Bronnen:

Streekarchief Epe Hattem Heerde.

Ampt-Epe 200 jaar notarissen in Epe nr. 189 – oktober 2012.

Straatnamenregister van de gemeente Epe – december 1995.

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant – 17-06-1940.

Foto 1. Fotokaart Epe, Julianalaan – 1960.

Foto 2. Voormalige Postkantoor – 1958.

Foto 3. Krantenbericht – 1940.

Foto 4. De Prins Bernhardlaan links uitkomend op de Hoofdstraat - 1939

Dit item is op vrijdag 30 december 2016 aan de online collectie toegevoegd.

Kernen

Veluwse plaatsen

Nieuw