De ‘Tepel van Epe’….

1970

Of te wel de Woldberg is een heuveltop van het stuwwalcomplex van de noordwest-Veluwe, en is zo’n 125.000 jaar oud. De heuvel wordt aan de Elburgse kant vaak 'de Knoebbel' (Knobbel) genoemd, aan de Eper kant zegt men 'de Wolbarg'. Op de Woldberg is het Artillerie Schietkamp gevestigd. De heuvel is ongeveer 61 meter hoog. Dit deel van de stuwwal wordt aan de noordoostzijde begrensd door de spoorlijn Amersfoort-Zwolle en de A-28, aan de zuidoostzijde door de dorpen Epe en Heerde. Begin negentiende eeuw heette de top de Eper Tepel, een naam die tot eind van de 19e eeuw in gebruik bleef als toponiem.
 
Ondanks de naam Woldberg was het gebied voornamelijk gedekt met heide, waarop schapen werden gehouden. In het midden van de 19e eeuw is sprake van een boerderij met akkers aan de noordwesthelling van de Knobbel (aan het einde van de Middenweg) In het laatste kwart van de negentiende eeuw verandert er veel. De Artillerie neemt bezit van de heuvel en de heides voor haar schietoefeningen. In eerste instantie betreft het alleen de Oldebroekse Heide aan de noordwestzijde, vanaf 1919 wordt ook de heide aan de noordwestzijde tussen de huidige N795 en de Eperweg erbij getrokken. Op de noordwesthelling van de Knobbel verrees een legerkamp met paardenstallen, legeringsgebouwen, tentenkampen en schietbanen.
 
Nog even wat extra info: De LBO legerplaats bij Oldebroek werd hier omstreeks 1870 gevestigd. Het terrein werd toen door het Ministerie van Oorlog voor een 1/2 cent per vierkante meter (93.000 gulden) gekocht van de Gemeente Oldebroek. De Doornspijkse Heide werd later aangekocht. De militairen werden eerst in tenten gelegerd en het eerste gebouw kwam er in 1877. De Woldberg is 240.000 jaar geleden ontstaan tijdens de Saale-ijstijd, genoemd naar een nog bestaand riviertje in Duitsland.
 

Het Artilleriemuseum (nu: Historische Collectie Korps Veldartillerie) is gestart in 1964 in 1 paviljoen. Nu zijn er 4 paviljoens waarin de geschiedenis van de veldartillerie wordt getoond.

Bron: Wikipedia
Dit item is op maandag 23 mei 2022 aan de online collectie toegevoegd.

Kernen

Veluwse plaatsen

Nieuw