Epe, Hoofdstraat

1960

De Hoofdstraat gezien vanuit het zuiden. Rechts een aandachtstrekker met het opschrift: TOERISTISCHCENTRUM EPE.

Dit item is op woensdag 24 februari 2016 aan de online collectie toegevoegd.

Kernen

Veluwse plaatsen

Nieuw