×

Waarschuwing

Key folder in safepath unaccessible

Villa "Vijvervreugd"

1919

(). Villa "Vijvervreugd" ligt aan de Beekstraat in Epe, tussen de Grote Kerk en het Emmapark. Het pand stamt uit 1879, en is gebouwd waar eens het huis van Gerrit van Zuuk stond. De freules van der Feltz woonden hier rond 1900. Het huis droeg in die tijd in de volksmond de naam "Villa Feltz". In 1912 kocht burgemeester Sweerts de Landas "Villa Feltz", en liet er een fraaie vijver aanleggen, die gevoed werd door de Dorpsbeek. Hij gaf de naam "Vijvervreugd" aan het huis.

In 1939 kwam het huis in handen van de gemeente. De villa werd voor diverse doeleinden gebruikt, onder andere als school en als sociale werkplaats. Ook heeft de veeartsenijkundige dienst er in gezeten. Sinds 1958 is "Vijvervreugd" in bezit van de kerkvoogdij van de hervormde gemeente. Ook woonde hier juffrouw F.A. Kwak, zij gaf godsdienstles op de openbare lagere scholen in Epe.

Uitgave: "De Toko" Epe.

Gelopen: Ja.

Postzegel: 1 Cent rood.

Dit item is op woensdag 19 augustus 2009 aan de online collectie toegevoegd.

Kernen

Veluwse plaatsen

Nieuw