×

Waarschuwing

Key folder in safepath unaccessible

Villa Capella

1912

Hier ziet u Villa Capella, later heette het pand Arend-State en het adres was toen Dorpstraat hoek Weertspark. Villa Capella is gebouwd in 1901, en was het eerste project dat de Eper Bouw-Maatschappij liet bouwen. Op initiatief van de toenmalige burgemeester Sweerts de Landas werd de Eper Bouw-Maatschappij opgericht. Zij heeft bestaan van 1901 tot 1931, en had tot doel het bouwen van huizen voor de verkoop c.q. de verhuur op verschillende locaties in het dorp. De eerste steen werd op 2 juli 1901 gelegd door J.L.J.B. Baron Sweerts de Landas die burgemeester van Epe is geweest van 1889 tot 1926. Dokter Arend Mijs had hier zijn huisartsenpraktijk van 1926 tot 1961. In 1930 liet hij Villa Arend State uitbreiden met een spreek- wachtkamer en keuken.

Dit item is op woensdag 16 augustus 2017 aan de online collectie toegevoegd.

Kernen

Veluwse plaatsen

Nieuw