De Nijverheidsschool

1938

De school is ontstaan uit de Brei- en Naaischool aan de Dwarsweg. Het was de Vereniging van Vrouwenarbeid die de school in 1920 oprichtte. Op 19 oktober 1938 vindt de opening plaats van de nieuwe school aan de Willem Tellstraat. De aannemer was Hendrik Berkhoff uit Oene die de school voor 20.450 gulden bouwde. De architecten waren John Dalmolen en M. van de Veen. De directrice is mej. W. van Leenhof. De school had in die tijd erg veel moderne faciliteiten zoals warm en koud stromend water en centrale verwarming. Dit was een van de redenen dat de school in de oorlog werd gevorderd door de Duitsers. In 1939 verandert de vereniging van naam en heet nu “Vereniging voor Nijverheidsonderwijs aan meisjes te Epe.

In de nacht van 30 op 31 juli 1957 ontstaat er een felle brand in de school, die het oude gedeelte volledig verwoest. Het pas gebouwde nieuwe gedeelte blijft overeind staan. Op dinsdagmiddag 21 april 1959 vindt de opening plaats van nieuw en verbouwde school plaats. In 1963 wordt de school uitgebreid met een gymnastiek/overblijflokaal, waaronder zich een overdekte rijwielstalling bevindt. Er wordt les gegeven in poetsen, koken, naaien, budgetteren, voedingsleer en algemene ontwikkeling. De school veranderd op 1 augustus 1978 de naam in De Weemekamp. De Vereniging  voor Nijverheidsonderwijs aan meisjes te Epe verandert na 40 jaar van naam en gaat vanaf 27 maart 1979 heten: Algemene Vereniging voor Beroeps- en ander Voortgezet Onderwijs.

Op 19 november 1979 worden er twee semipermanente lokalen aan de Schotweg geopend. De opening wordt verricht door de eerste mannelijke leerling van de school de heer Bertus Regterschot. Op welke datum de Nijverheidsschool voorgoed haar deuren sloot is mij onbekend. Wel ging de school in 1982 samen met de LTS de Hammershoek verder onder de naam SGBO. Scholen Gemeenschap voor Beroeps Onderwijs. Leerlingen van de LTS kregen les op de locatie Weemekamp in kantoor verkoop en biologie en naaimachinekunde. Ook tekenvaardigheden werden hier gegeven. Op de Hammershoek kregen ze dan schilderen, houtbewerken en motorvoertuig kennis, en tevens elektro- en handvaardigheid lessen. De tweede foto is een opname uit 1970. 

Dit item is op vrijdag 28 oktober 2022 aan de online collectie toegevoegd.

Kernen

Veluwse plaatsen

Nieuw