"De Marktwand" - Epe

1974

Foto - Van een door een hek afgeschermd gedeelte waar de "Markwand" zou worden gerealiseerd. Achtereenvolgens zijn verdwenen de panden van: Rijwiel-Gebr. Smit-Fabriek, later Rijwielen- en bromfietsenhandel van de heer W.H. Burgerhout, de brandweergarage, en een woonhuis uit 1936, waar o.a. woonden: mejuffrouw J. Veldman, de familie Pannekoek (knecht bij Willem Smit), P. (Piet) Kolle (gemeentebode) en journalist J. Bruens. Ook moest gemeentewerken op de markt en de woning van Jan Jonker aan het Postpad verdwijnen. Naast die panden moest een hele rij kastanjebomen, die ongeveer in het verlengde stonden van het pand Smit (noordkant), verdwijnen. Dit was voor vele Epenaren een doorn in het oog. In november 1970 werd gestart met de bouw van de Albert Heijn, deze winkel werd door de toenmalige burgemeester J.H. Bergh op 12 mei 1971 geopend. De "Marktwand" werd officieel op 23 oktober 1974 wederom door burgemeester J.H. Bergh geopend.

Scan20057-c20a5a94.jpgScan20057-c20a5a94.jpg
Dit item is op zaterdag 12 september 2009 aan de online collectie toegevoegd.

Kernen

Veluwse plaatsen

Nieuw