# 12. De Dorpsbeek

1915

Hier ziet u de Dorpsbeek op ongeveer dezelfde locatie als foto 11, maar dan gefotografeerd in de richting van de Grote Kerk. Als u nu het pad links in de richting van het dorp zou aflopen, dan zou u op het Gruttersplein uitkomen. De huizen rechts stonden langs de Brinklaan. Een aantal van de bomen links staat nog steeds langs het paadje bij de Gildeschool.

Bijgaande foto is één van de vijftig die in oktober 2012 te zien waren op de Foto-tentoonstelling ter gelegenheid van het honderd-jarig bestaan van de Eper Gemeentewoning op 21 oktober 2012.
De foto's, afkomstig uit het Streekarchief en van plaatselijke verzamelaars, zijn door Jan Paasman gedigitaliseerd en bewerkt. De foto's tonen, dankzij de huidige digitale mogelijkheden, voor het eerst het resultaat dat de fotografen destijds voor ogen hadden, maar vanwege de beperkingen van de toenmalige techniek niet konden realiseren.
Dit item is op dinsdag 30 oktober 2012 aan de online collectie toegevoegd.

Kernen

Veluwse plaatsen

Nieuw