×

Waarschuwing

Key folder in safepath unaccessible

Willem van Tongeren (1864 - 1942)

1930

Willem van Tongeren was een zeer markant figuur op de Veluwe. Hij ging met een kistje negotie zoals garen, band, knopen, doosjes lucifers en zeep, langs de huizen, en bij voorkeur langs boerderijen. Willem had ook nog ander bronnen van inkomsten, op verzoek en tegen betaling zong hij liederen, meestal het Wilhelmus of geestelijke liederen die hij op de zondagschool had geleerd. De foto is genomen in Epe in de Beekstraat voor het hek van Villa "Vijvervreugd"

Willem van Tongeren ook wel "kissies-keerl" genoemd werd geboren te Epe op 20 januari 1864 als zoon van een keuterboertje. Omdat leren in welke vorm dan ook voor hem niet was weggelegd vanwege zijn simpele verstand, en ook het helpen van zijn ouders en een baantje als boerenknecht geen succes bleek werd hij marskramer. Willem volgde de stem van zijn hart en trok jarenlang met "zien kissien op de rugge" over een groot deel van de Veluwe.

Willem kwam ook vaak in Vaassen en bleef dan veelal slapen in het buurtschap het Laar. De bevolking van Vaassen is gelukkig Willem niet vergeten want op 10 oktober 1985 werd tijdens de jaarmarkt een beeld van Willem van Tongeren onthuld. Het heeft een mooie plek naast de kerk aan de Dorpsstraat. Op 78-jarige leeftijd overleed hij in het ziekenzaaltje van "Het Hietveld" te Beekbergen en wel op 7 november 1942. Willem van Tongeren ligt begraven op de begraafplaats te Beekbergen.

Dit item is op woensdag 16 december 2009 aan de online collectie toegevoegd.

Kernen

Veluwse plaatsen

Nieuw