De gebroeders Van Tongeren

1905

()). Op de oude foto uit plm. 1905 ziet u de gebroeders Van Tongeren, links Hendrik en rechts Willem. Hun moeder was Teuntje Palm en hun vader heette ook Willem. Het gezin Van Tongeren telde zeven kinderen. Links ziet u nog een gedeelte van het voormalige R.K. Kerkje dat in 1966 werd gesloopt. Rechts de boekwinkel van Japie Scholten (Scholten's Boekhandel).

De gebroeders Van Tongeren trokken veelal met een kruiwagen vol schoon zand door het dorp Epe en probeerden dit zand aan de man te brengen. Het gele zand werd gebruikt om op de betonnen vloeren in de kamers te strooien, wat dan dienst deed als een soort tapijtachtige bedekking. Ook werd het zand gebruikt voor het schuren van klompen.

De gebroeders moeten hebben gewoond in het huisje van Hanekamp aan de Dellenweg. In 1948 werd dit huisje gesloopt in verband met het bouwen van een nieuwe woning. In december 1949 betrok de familie J. Rabius de woning. Hendrik van Tongeren werd boerenknecht en zijn broer Willem marskramer. Hij ging met een kistje negotie zoals garen, band, knopen, doosjes lucifers en zeep, langs de huizen, en bij voorkeur langs boerderijen. Willem had ook nog ander bronnen van inkomsten, op verzoek en tegen betaling zong hij liederen, meestal het Wilhelmus of geestelijke liederen die hij op de zondagschool had geleerd.

Willem van Tongeren ook wel "kissies-keerl" genoemd werd geboren te Epe op 20 januari 1864 als zoon van een keuterboertje. Omdat leren in welke vorm dan ook voor hem niet was weggelegd vanwege zijn simpele verstand, en ook het helpen van zijn ouders en een baantje als boerenknecht geen succes bleek werd hij marskramer. Willem volgde de stem van zijn hart en trok jarenlang met "zien kissien op de rugge" over een groot deel van de Veluwe.

Willem was een markant figuur en kwam ook vaak in Vaassen en bleef dan veelal slapen in het buurtschap het Laar. De bevolking van Vaassen is gelukkig Willem niet vergeten want op 10 oktober 1985 werd tijdens de jaarmarkt een beeld van Willem van Tongeren onthuld. Het heeft een mooie plek naast de kerk aan de Dorpsstraat. Op 78-jarige leeftijd overleed hij in het ziekenzaaltje van "Het Hietveld" te Beekbergen en wel op 7 november 1942. Willem van Tongeren ligt begraven op de begraafplaats te Beekbergen.

Bovenstaande is een bewerking uit het historisch privé-archief van J. (Jan) Gerard.

Dit item is op maandag 14 december 2009 aan de online collectie toegevoegd.

Kernen

Veluwse plaatsen

Nieuw