×

Waarschuwing

Key folder in safepath unaccessible

De Schoof aan de Willem Tellstraat

1981

Eind 1980 werd de voormalige veevoederhandel De Schoof afgebroken, en kwam het huidige Appartementencomplex Willem Tellstede er voor in de plaats. Het complex is in 1990 gebouwd door bouwbedrijf Prins uit `t Harde. 

Op een van de wanden stond vroeger UTD-mengvoeders. Een in 1963 ontstaan bedrijf dat een samenvoeging was van twee bedrijven, Ulbe Twijnstra en Delfia. Deze laatste verwerkte de restproducten van Calvé-Delft  tot mengvoeders. Er was handel in roggemeel, veevoer, kunstmest, antraciet en turf.

Uit een krantenartikel van 1988, staat te lezen dat dokter Rubens een tijdlang onderdak heeft gekregen in De Schoof. Ook de huisarts Elias heeft in de jaren tachtig zijn praktijk in een noodbarak op het terrein gehad, voordat hij zich vestigde aan de Brinklaan naast slager Horst.  Men sprak toen oneerbiedig over de 'Puist van Epe'. Het was het hoofd van de afdeling bouw- en woningtoezicht van de gemeente Epe dhr. J.H. ten Damme, die voor een woonfunctie pleitte op deze locatie; de latere Willem Tellstede. De gebakken steen die er in die tijd gevonden is met allegorische voorstellingen, wordt toegeschreven aan het feit dat op het terrein van De Schoof een klooster zou hebben gestaan.

De Schoof was achtereenvolgens in handen van C. van ’t Land, W. Both en W. Terpstra.

Dit item is op vrijdag 27 november 2020 aan de online collectie toegevoegd.

Kernen

Veluwse plaatsen

Nieuw