De boerderij van Dirk Groothedde

1949

Hier ziet de boerderij van Dirk Groothedde die was getrouwd met Neeltje Groothedde van Eelen. Het waren de opa en oma van Neeltje Kiesbrink Groothedde, die dus naar haar grootmoeder werd vernoemd. Oma staat hier voor de deur van haar boerderijtje. Het boerderijtje stond in een laagte, vlak langs de Weteringsdijk 39 in Epe, in de nabijheid van de Koepadbrug. Vanaf de weg keek je zo in de huiskamer. De boerderij bestaat niet meer in deze hoedanigheid, en werd later verbouwd. Wel heeft het nog steeds een rietenkap.

Dirk Groothedde deed aan landbouw en veeteelt, zoals zovelen in de jaren veertig - vijftig van de vorige eeuw. Hij molk een paar koetjes en was melkrijder voor de zuivelfabriek De Hoop in Oene. Het melkventen gebeurde toen nog met paard en wagen. Zoon Hendrikus Groothedde heeft na de dood van zijn ouders nog enkele jaren de boerderij bewoond, maar verkocht die later en ging in Epe aan de Haverkampsweg wonen. Hij kocht daar het Christelijk Gereformeerde Kerkje die hij verbouwde tot woonhuis. De foto van de boerderij is gemaakt in 1949.

Dit item is op zaterdag 28 januari 2017 aan de online collectie toegevoegd.

Kernen

Veluwse plaatsen

Nieuw